Regulamin Wędkarski

REGULAMIN WĘDKARSKI
1. Łowisko wędkarskie specjalne „Zalew Piechota” jest łowiskiem prywatnym. Od 1 lipca 2015 roku na terenie Zalewu
Piechota nie obowiązują opłaty dokonane na rzecz PZW.
2. Wędkowanie na łowisku możliwe jest wyłącznie po wykupieniu zezwolenia od Dzierżawcy łowiska lub osoby
upoważnionej do jego sprzedaży (sklep spożywczy obok Zalewu na rogu przy skrzyżowaniu ul. Zakładowej z ul.
Kutnowską oraz Sklep Wędkarski ul. Wojska Polskiego 17 – obok siedziby PTTK ).
3. Do kontrolowania zezwoleń upoważnieni są w imieniu dzierżawcy pracownicy Agencji Ochrony ,,VlPER”, osoby
upoważnione oraz inni wędkarze posiadający aktualne zezwolenie do kontroli.
4. Istnieje kategoryczny zakaz wjazdu samochodem na teren łowiska oraz teren przy zalewie. Samochód należy
pozostawić na przyległym parkingu. Zakaz nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych pogotowia, policji oraz straży
pożarnej, pojazdów Dzierżawcy oraz osób upoważnionych przez Dzierżawcę.
5. Istnieje możliwość postawienia przyczepy kempingowej lub namiotu na ustalonym wcześniej miejscu.
6. Stanowisko wędkarskie należy utrzymać w należytej czystości – śmieci i inne odpady należy zabrać ze sobą.
7. Obowiązują wymiary ochronne ryb zgodnie z wykazem „Wymiary i okres ochronny ryb na Zalewie Piechota”.
8. Jedna osoba może łowić na dwie wędki.
9. Odległość między wędkującymi nie powinna być mniejsza niż 15 m, odległość ta może być zmniejszona za zgodą
wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko. Dzieci do lat 14 mogą wędkować bez zezwolenia wyłącznie w obecności
pełnoletniego opiekuna posiadającym aktualne zezwolenie.
10. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym oraz budowania własnych stanowisk wędkarskich.
11. Dodatkowo dla karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty, podbieraka o rozstawie ramion 1 metr.
Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Mile widziane jest
stosowanie środka do dezynfekcji ran. Po zrobieniu zdjęć ryba powinna zostać niezwłocznie wypuszczona do wody.
12. Korzystanie z grilla należy uzgodnić z Dzierżawcą lub osobami upoważnionymi do kontroli. Ze względu na teren
ZALESIONY ZABRANIA SIĘ KORZYSTANIA Z OGNIA OTWARTEGO.
13. Za łamanie Regulaminu Łowiska grozi nakaz przerwania wędkowania i opuszczenie terenu łowiska bez prawa
zwrotu wniesionej opłaty za zezwolenie.
14. Dzierżawca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.
15. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do
organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi lub dzierżawcy w wyniku takiego postępowania dochodzone będą
w postępowaniu cywilnym przed sądem.
16. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z dzierżawcą.
17. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
18. Dzierżawca łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.

WYKAZ: WYMIARY I OKRES OCHRONNY RYB NA ZALEWIE PIECHOTA

AMUR – WYMIAR OCHRONNY: DO 35 CM ORAZ OD 60 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 1 SZT.
BOLEŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 40 CM; OKRES OCHRONNY: 1.01 – 30.04; LIMIT DOBOWY: 3 SZT.
JAŹ – WYMIAR OCHRONNY: DO 25 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
KARAŚ SREB. – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
KARAŚ ZŁ. – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 5 KG
KARP – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM ORAZ OD 65 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 3 SZT.
KLEŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 25 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 10 SZT.
KRĄP – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
LESZCZ – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
LIN – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 4 SZT.
OKOŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 15 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
PŁOĆ – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
PSTRĄG TĘCZOWY – WYMIAR OCHRONNY: DO 25 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 3 SZT.
SANDACZ – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 30.05; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
SUM – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
SZCZUPAK – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM ORAZ OD 80 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 30.04; LIMIT DOBOWY: 2 SZT
UKLEJA – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
WĘGORZ – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM; OKRES OCHRONNY: 15.06 – 15.07; LIMIT DOBOWY: 2 SZT.
WZDRĘGA – WYMIAR OCHRONNY: DO 15 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 5 KG