Regulamin i Zasady nad zbiornikiem Zalew Piechota w Gostyninie

Regulamin i Zasady nad zbiornikiem Zalew Piechota w Gostyninie!

REGULAMIN WĘDKARSKI
1. Łowisko wędkarskie specjalne „Zalew Piechota” jest łowiskiem prywatnym. Od 1 lipca 2015 roku na terenie Zalewu Piechota nie obowiązują opłaty dokonane na rzecz PZW.

2. Wędkowanie na łowisku możliwe jest wyłącznie po wykupieniu Cegiełki od Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota  lub osoby upoważnionej do jego sprzedaży (sklep spożywczy AGA ul. Dybanka 3)

3. Do kontrolowania zezwoleń upoważnieni są w imieniu dzierżawcy członkowie   Straży Rybackiej  Zalew Piechota  , osoby upoważnione jako społeczna straż rybacka oraz inni członkowie Stowarzyszenia  posiadający aktualne opłacone składki członkowskie .

4. Istnieje kategoryczny zakaz wjazdu samochodem na teren łowiska oraz teren zalewu. Samochód należy pozostawić na przyległym parkingu. Zakaz nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych pogotowia, policji oraz straży pożarnej, pojazdów Dzierżawcy oraz osób upoważnionych przez Dzierżawcę do przeprowadzenia kontroli oraz osób niepełnosprawnych . 

5. Istnieje możliwość postawienia przyczepy kempingowej lub namiotu na ustalonym wcześniej miejscu.

6. Stanowisko wędkarskie należy utrzymać w należytej czystości przed i po zakończeniu wędkowania. Niedopałki papierosów, śmieci i inne odpady należy zabrać ze sobą.

7. Obowiązują wymiary ochronne ryb zgodnie z tablicą „Wymiary i okres ochronny ryb na Zalewie Piechota”.

8. Jedna osoba może łowić na dwie wędki.

9. Odległość między wędkującymi nie powinna być mniejsza niż 15 m, odległość ta może być zmniejszona za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.

10. Dzieci do lat 14 mogą wędkować bez zezwolenia na jedną wędkę wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna . 

11. Obowiązuje kategoryczny zakaz pływania sprzętem pływającym oraz budowania własnych stanowisk wędkarskich.

12. Dla karpiarzy wymagane jest posiadanie na stanowisku: maty, podbieraka o rozstawie ramion 50 cm. Ryba trzymana do zdjęcia powinna znajdować się nad matą i być polewana co jakiś czas wodą. Mile widziane jest stosowanie środka do dezynfekcji ran. Po zrobieniu zdjęć ryba powinna zostać niezwłocznie wypuszczona do wody.

13. Korzystanie z grilla należy uzgodnić z Dzierżawcą lub osobami upoważnionymi do kontroli. Ze względu na teren zalesiony zabrania się korzystania z ognia otwartego poza wyznaczonym do tego celu miejscem . 

14. Za łamanie Regulaminu Łowiska dzierżawca lub osoby uprawnione do kontroli mogą nakazać opuszczenie terenu łowiska bez prawa zwrotu wniesionej opłaty oraz do wnioskowania o wydalenie z Stowarzyszenia .

15. Dzierżawca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

16. Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi lub dzierżawcy w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

17. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z władzami Stowarzyszenia .  

18. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

19. Dzierżawca łowiska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu łowiska.
 
Kontakt z gospodarzem obiektu: Dariusz Szymański tel. kom. 722 100 200

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.