Regulamin Łowiska Zalew Piechota w Gostyninie

Regulamin  nad zbiornikiem Zalew Piechota w Gostyninie!

REGULAMIN WĘDKARSKI
STOWARZYSZENIA
MIŁOŚNIKÓW ZALEWU PIECHOTA
1. Łowisko wędkarskie podlegające pod Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota z dniem 1 czerwca 2018 roku, na terenie Zalewu Piechota
można wędkować po wykupieniu cegiełki jako darowizny na rzecz Stowarzyszenia.
2. Na terenie łowiska Zalew Piechota nie obowiązują opłaty PZW.
3. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota uprawnieni są do całorocznego (od 01 styczeń do 31 grudzień) wędkowania po
opłaceniu składki rocznej płatnej do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.
4. Do kontroli wyznaczone są osoby przez Stowarzyszenie posiadające legitymacje.
5. Zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi obejmuje teren wału oraz plaży (nie dotyczy straży rybackiej)
6. Istnieje możliwość postawienia przyczepy kempingowej lub namiotu po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z pełnomocnikiem
Stowarzyszenia – tel. 782 100 200.
7. Stanowisko wędkarskie należy utrzymać w należytej czystości – śmieci i inne odpady należy zabrać ze sobą.
8. Obowiązują wymiary ochronne ryb zgodnie z wykazem ” Wymiary i okresy ochronne ryb na Zalewie Piechota”.
9. Wędkarz uprawniony jest do wędkowania na 2 wędki jednocześnie metodą gruntową lub spławikową. W czasie wędkowania na te metody nie
można wędkować metodą spiningową
10. Podczas wędkowania metodą “na żywca” zabrania się używania kotwiczek dopuszczalny jeden haczyk.
11. Odległość między wędkującymi nie powinna być mniejsza niż 10m.
12. Dzieci do lat 14 mogą wędkować bez zezwolenia wyłącznie w obecności pełnoletniego spełniającego punkt nr 1 regulaminu.
13. Obowiązuje zakaz pływania łódkami pontonami oraz budowania własnych stanowisk wędkarskich.
14. Korzystanie z grilla tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu. ze względu na teren zalesiony zabrania się palenia ognisk.
15. Za łamanie Regulaminu Łowiska Zalew Piechota grozi nakaz przerwania wędkowania i opuszczenie terenu łowiska
bez prawa zwrotu wniesionej darowizny na rzecz Stowarzyszenia
16. Dzierżawca łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.
17. Zabrania się wynoszenia z terenu łowiska żywych złowionych ryb.
18. Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z pełnomocnikiem Stowarzyszenia – tel. 782 100 200.
19. Na terenie mogą wędkować osoby akceptujące powyższy regulamin wraz z wymiarami i limitami ochronnymi.
20. Teren wokół zbiornika jest monitorowany. Wszelkie informacje dotyczące monitoringu są umieszczone na odrębnych
tablicach. Osoby korzystające z łowiska Zalew Piechota akceptują zasady monitoringu.
21. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku należy poinformować odpowiednie służby ratownicze pod numer 112
SIEDZIBA STOWARZYSZENIA
09-500 Gostynin ul. Kolejowa 25 B
www.zalewpiechota.pl
zalewpiechota@gmail.com
tel. 782 100 200

 

WYKAZ: WYMIARY I OKRES OCHRONNY RYB NA ZALEWIE PIECHOTA
AMUR – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM ORAZ OD 30 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 31.12;

LIMIT DOBOWY: 0 SZT
BOLEŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 40 CM ORAZ OD 60 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 30.04;

LIMIT DOBOWY: 1 SZT
JAŹ – WYMIAR OCHRONNY: DO 25 CM; OKERS OCHRONNY; NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
KARAŚ SREB. – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: 10 SZT
KARAŚ ZŁ. – WYMIAR OCHRONNY: OD 30 CM DO 30 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 31.12;

LIMIT DOBOWY: 0 SZT
KARP – WYMIAR OCHRONNY: DO 40 CM ORAZ OD 50 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: 1 SZT
KLEŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 25 CM: OKRES OCHRONNY; NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 2 SZT.
KRĄP – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
LESZCZ – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
LIN – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: 2 SZT
OKOŃ – WYMIAR OCHRONNY: DO 18 CM ORAZ OD 30 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: 5 SZT
PŁOĆ – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
PSTRĄG – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM ORAZ OD 45 CM; OKRES OCHRONNY: 01.09 – 31.01;

LIMIT DOBOWY: 2 SZT
SANDACZ – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM ORAZ OD 60 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 30.05;

LIMIT DOBOWY: 1 SZT
SUM – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY; LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
SZCZUPAK – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM ORAZ OD 60 CM; OKRES OCHRONNY: 01.01 – 30.04;

LIMIT DOBOWY: 1 SZT
UKLEJA – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
WĘGORZ – WYMIAR OCHRONNY: DO 50 CM; OKRES OCHRONNY: 15.06 – 15.07;

LIMIT DOBOWY: 1 SZT
WZDRĘGA – WYMIAR OCHRONNY: DO 15 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY
JESIOTR – WYMIAR OCHRONNY: DO 30 CM ORAZ OD 30 CM; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: 0 SZT
TOŁPYGA – WYMIAR OCHRONNY: NIE DOTYCZY; OKRES OCHRONNY: NIE DOTYCZY;

LIMIT DOBOWY: NIE DOTYCZY

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZABIERANIE RYB PONIŻEJ WYMIARU DOLNEGO I POWYŻEJ WYMIARU GÓRNEGO.

Złamanie Regulaminu będzie skutkowało Zakazem Wędkowania na naszym Łowisku.

ZASADY ŁOWISKA
ZALEW PIECHOTA
1. W czasie wędkowania wędkarz musi posiadać uprawnienia
do wędkowania na Łowisku Piechota w postaci:
Cegiełki jako darowiznę na cele statutowe,
która uprawnia go do wędkowania przez 24h o wartości 50 zł,
wpłaty można dokonać w Sklepie „PUPIL” ul. Floriańska 18
czynny od Poniedziałku do Piątku 9.00 do 17.00
i w sobotę od 9.00 do 14.00

lub przelewem na konto stowarzyszenia.
Podczas kontroli należy mieć wydrukowane potwierdzenie przelewu.

Cegiełki do nabycia sklep PUPIL ul. Floriańska 18 

2. Cegiełka Obowiązująca przez rok kalendarzowy
jako darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia o wartości 350 zł,
która uprawnia do wędkowania od 1 stycznia do 31 grudnia,
wpłaty można też dokonać  na rachunek bankowy podany poniżej ,po zaksięgowaniu wpłaty  pełnomocnik wystawi i dostarczy blankiet Cegiełki .Lub można odebrać osobiście w  siedzibie Stowarzyszenia, 09-500 Gostynin ul. Kolejowa 25 B.

3. Podstemplowanie legitymacji członkowskiej po wpłaceniu składki rocznej tylko
w siedzibie stowarzyszenia.

4.Składkę członkowską należy uiścić do 15 stycznia za dany rok.

DANE DO PRZELEWU
Stowarzyszenie Miłośników Zalewu Piechota
NUMER KONTA
BGŻ 69 1600 1462 1813 1994 6000 0001

Dla osób niebędących członkami stowarzyszenia .
TYTUŁEM
” Darowizna na cele statutowe „

Dla Członków Stowarzyszenia 
TYTUŁEM
” Składka roczna „


5. Dziecko poniżej 14 roku życia może wędkować jedną wędką na łowisku z osobą,
pełnoletnią która posiada uprawnienia do wędkowania.

6. Do kontrolowania zezwolenia osoby wędkującej na łowisku są upoważnieni
wszyscy członkowie stowarzyszenia z opłaconą składką roczną oraz
osoby posiadające legitymację Społecznej Straży Rybackiej.

7. Wędkarz uprawniony jest do wędkowania na dwie wędki.

8. Podczas wędkowania metodą spinningową zabrania się łowienia innymi metodami
i pozostawianie wędek bez właściciela.

9. Za złamanie Regulaminu Łowiska grozi nakaz przerwania wędkowania
i opuszczenia terenu łowiska bez prawa zwrotu wniesionej darowizny.
10. Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
oraz tabeli wymiarów ochronnych wywieszonych na tablicach informacyjnych.
tel. 782 100 200

Darowizna w postaci Cegiełki 50 zł która uprawnia do wędkowania przez 24 godziny na łowisku Zalew Piechota 

 

 

 

 

 

Darowizna w postaci Cegiełki 350 zł która uprawnia do wędkowania przez cały rok 2022

na łowisku Zalew Piechota 

 

Darowizn można też dokonać wpłacając na konto bankowe podając w tytule przelewu „Darowizna na cele statutowe”-” Łowisko Zalew Piechota”

 

Po dokonaniu wpłaty darowizny należy mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie przelewu do okazania podczas kontroli .

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Dodaj komentarz