Powołano do życia  Klub Spinningowy Zalew Piechota.

Powołano do życia  Klub Spinningowy Zalew Piechota. W latach 2015-2018 startowaliśmy jako nie zrzeszeni w  Klubu co zamykało na drogę do startowania w imprezach gdzie wymagano przynależności klubowej.

Pomysł na nazwę zrodził się w głowie jednego z założycieli – Bartosza Pasikowskiego. Chodziło o to, by nie dublować istniejących już nazw klubów, a jednocześnie wyróżnić się metodą wędkarską , która na naszym terenie staje się bardzo popularna!

Celem powstającego klubu miała być organizacja zawodów i spotkań w gronie miłośników spinningu, wymiana doświadczeń oraz promocja rzek,jezior a zwłaszcza zbiornika Zalew Piechota.

Utworzono  logo  Klubu Spinningowego jest  zintegrowane z Stowarzyszeniem Miłośników Zalewu Piechota w Gostyninie !

Z każdym miesiącem do Klubu Spinningowego przystępują nowi członkowie, doświadczeni jak i początkujący miłośnicy spinningu chcący doskonalić swoje umiejętności, poznawać nowe łowiska oraz brać udział w różnych przedsięwzięciach Klubu.

Celem działania Klubu jest:

– propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

– promocja spinningu, jako sportowej metody wędkarstwa;

– doskonalenie umiejętności wędkarskich;

– rozwijanie koleżeństwa i podnoszenie etyki wędkarskiej;

– integracja społeczności wędkarskiej.

– upowszechnianie informacji z zakresu sportowego połowu ryb metodą spinningową;

– promowanie wędkarstwa, pojmowanego jako pasję, ukierunkowaną na kontakt z przyrodą, doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności;

– organizację imprez popularyzujących wędkarstwo, szczególnie spinningowych zawodów wędkarskich;

– organizację zawodów zarówno wewnątrz klubowych jak i z udziałem zawodników spoza Klubu;

– organizację zawodów spinningowych zleconych przez inne Koła i Kluby;

– współdziałanie z Kołami PZW, klubami wędkarskimi oraz instytucjami realizującymi zadania mające na celu ochronę środowiska, flory i fauny,sportu i turystyki oraz rekreacji.

– propagowanie zasad „fair play” w trakcie trwania zawodów wędkarskich, a także w codziennych kontaktach z innymi użytkownikami wód.

Do Klubu może należeć każdy wędkarz będący członkiem Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota . Warunkiem jest złożenie deklaracji chęci włączenia się w działalność stowarzyszenia i opłacenie składek członkowskich.

Członkowie Klubu mają prawo do:

– uczestnictwa w organizowanych przez Klub imprezach i przedsięwzięciach;

– zgłaszania wniosków, opinii, postulatów i projektów wiążących się z działalnością Klubu;

– udziału w zawodach innych klubów wędkarskich.

Fundusze Klubu stanowią:

– dobrowolne składki członków Klubu;

– dotacje, darowizny.

Środki stanowiące Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na cele związane z działalnością statutową , sposób ich wydatkowania jest zawsze jawny i udokumentowany.

Osobą zajmującą się Klubem Spinningowym jest kolega Bartłomiej Pasikowski .

Pełnomocnikiem Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota został wyznaczony Dariusz Szymański obecny dzierżawca Zbiornika ! Kontakt z Darkiem nr.kom.782100200

Zapraszamy!

 

 

Facebook Comments