Ogromne zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb – 2019!

Dnia 31.12.2018 na światło dzienne wychodzi nowa uchwała, wywracająca o 180 stopni świat wędkarski. Zmiany między innymi dotyczą wprowadzania łowisk NO KILL, połowu na żywca, górnych wymiarów ochronnych ryb drapieżnych oraz kilka innych drobnych zmian kosmetycznych.

15 i 16 grudnia 2018 r. w COS – OPO w Spale odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego połączone z uroczystym spotkaniem opłatkowym. Obradom przewodniczył Prezes ZG – kol. Teodor Rudnik. W dwudniowych obradach uczestniczyli Rzecznik dyscyplinarny ZG PZW – kol. Henryk Mach, wszyscy członkowie władz i organów naczelnych PZW oraz prezesi Okręgów PZW nie będący w Zarządzie. 

Przyjęto zaproponowany porządek obrad i zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia Członkowie Zarządu Głównego podjęli uchwały w następujących sprawach: 

 1. – przedłożenia uchwał podjętych przez Prezydium Zarządu Głównego PZW od ostatniego Posiedzenia ZG, 

 2. – zatwierdzenia terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na I półrocze 2019 r., 

 3. – uchylenia uchwały ZG PZW dotyczącej zawieszenia uchwały Prezydium ZO PZW w Poznaniu w sprawie likwidacji kół PZW w Poznaniu. 

 4. – zmiany składu Komisji ZG PZW ds. ochrony i zagospodarowania wód, 

 5. – zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, 

 6. – doprowadzenia ksiąg wieczystych dotyczących majątku PZW będącego w użytkowaniu Okręgów PZW w Chełmie, Lublinie, Olsztynie, Przemyślu i w Siedlcach do zgodności ze stanem rzeczywistym, 

 7. – obniżenia czynszu z wynajem pomieszczeń biurowych dla Redakcji Wiadomości Wędkarskich, 

 8. – zatwierdzenia uchwały Prezydium ZG PZW dotyczącej pełnomocnictwa dla dyrektora i głównej księgowej Biura ZG PZW, 

 9. – zmiany treści uchwały ZG PZW dotyczącej zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby komisji problemowych ZG, 

 10. – zatwierdzenia kosztów modernizacji Centralnej Bazy Danych PZW. 

 11. – zmian do „Zasad organizacji sportu wędkarskiego”, 

 12. – uzupełnienia składu kadry w wędkarstwie podlodowym na rok 2019, 

 13. – ustalenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie podlodowym – Bułgaria 2019, 

 14. – wyrażenia zgody na zawarcie umowy w celu organizacji Mistrzostw Polski w dyscyplinie podlodowej w roku 2019.

Wracając do tego co nas wędkarzy najbardziej interesuję czyli konkretów dotyczących naszego rybostanu i ochrony jego.
Najważniejszym pkt, który napełnia serca nadzieją jest:
Wprowadzenie do końca 2020 roku minimum 15% łowisk w każdym okręgu PZW ze statutem „NO KILL” 

Jest to naprawdę pozytywna informacja dla nas wędkarzy ale od razu wychodzi na przeciw myśl jak to zrobić jak pogodzić interesy wędkarzy i rybaków. Dlatego osobiście wydaję mi się, że cyfra 15 % nie jest ani mała ani duża na sam początek wystarczająca. Patrząc na okręgi które już mają takie łowiska, wystarczy zadać im pytanie czy zyskały na tym czy bardziej straciły. Dzięki takiej polityce zagospodarowania naszych zbiorników nie dość, że zwiększymy populację ryb w zbiorniku, to i zarazem zwiększymy kasy naszych okręgów PZW jak i lokalnych przedsiębiorców. Ale jak to? Nie łapiemy w sieci to co sprzedajemy? Ano bardzo proste wędkujemy my wędkują u nas ludzie z całego świata przybywają bo mamy TAKIE okazy. Bardzo proste przyjedzie turysta kupi pozwolenie na daną wodę wykupi miejsce w hotelu, a po udanych wędkowaniu skoczy do pobliskiego sklepu po przysłowiową flaszkę rudej i każdy będzie zadowolony. Tak jak to u nas jest popularna wędkarska turystyka do Szwecji. W tym miejscu trzymam kciuki za każdy okręg oraz ich zarząd aby w swoim działaniu nie uginały się przed rybacką bracią.

Zajmijmy się teraz podniesionymi już od 2019 roku górnymi wymiarami ochronnymi ryb drapieżnych:

 1. Szczupak 55 cm
 2. Sandacz 55 cm
 3. Okoń 17 cm
 4. Sum 85 cm
 5. Węgorz 65 cm

Chcąc zostawić komentarz mogę powiedzieć tylko jedno Brawo Wy. Takie wymiary ochronne ryb w roku 2019 przyniosą wiele korzyści dla ekosystemów naszych polskich wód. 

Z mniejszych zmian w RAPR na 2019 można wymienić zakaz używania haczyków z zadziorami, wyłączając połów węgorza i suma. Również wprowadzony limit sypanej zanęty na wodach stojących został w końcu ustanowiony na 5 kg na dobę na wędkarza. 

więcej na:muszkawaustrii.pl

Facebook Comments