Nasze Kluby

Witam w naszym Stowarzyszeniu funkcjonują dwa kluby Karpiowy i Spiningowy!

Kluby powstały celem umożliwienia naszym członkom wyjazdów na wszelkie zawody organizowane dla ludzi zrzeszonych w klubach ! 

Opracowane zostały też Loga na tą okazję.

Wędkarstwo karpiowe w Polsce ostatnimi laty przechodzi duże przeobrażenie, ciesząc się coraz większą popularnością wśród wędkarzy. Jak każda metoda i wędkarstwo karpiowe rządzi się swoimi prawami, sprzęt karpiowy musi natomiast spełniać wymogi zarówno ryb, jak i warunków, w których przebywają. Karpiarstwo. Zależnie od tego dobieramy odpowiednie wędzisko karpiowe, żyłkę, kołowrotek oraz zanęty na karpia – przynęty karpiowe olbrzymią popularność zyskały wśród nich kulki proteinowe, których przygotowanie to dla wędkarzy prawdziwy, strzeżony tajemnicą, rytuał. Karpiowanie jeziorowe to jest to!

1. Celem KKZG  jest organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego .
2. Do klubu może wstąpić każdy wędkarz, który zapozna się i zatwierdzi regulamin klubu oraz złoży deklarację.
3. O przyjęciu i wykluczeniu członka decyduje większość głosów członków klubu. Głosowania i decyzje mogą odbywać się przy frekfencji ponad 30% członków klubu.
4. Członek KKZG swoim zachowaniem powinien „świecić przykładem” dla innych wędkarzy poprzez kulturę i etykę korzystania z łowiska.
5. Władzą klubu założyciele Stowarzyszenia Miłośników Zalewu Piechota.
6.  Członek klubu ma prawo:
  – reprezentować barwy klubu na zawodach i innych imprezach
8. Członek klubu ma obowiązek:
  – brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu
  – przestrzegać regulaminu Stowarzyszenia

 

Wędkarstwo spinningowe to najpopularniejsza w Polsce metoda połowu ryb drapieżnych. Metoda spinningowa służy głównie do połowu drapieżników takich jak: szczupak, sandacz, okoń czy sum. Spinning – podstawowym elementem zestawu jeśli chodzi o wędkarstwo spinningowe jest wędzisko, następnie kołowrotek oraz cała gama przynęt. Przynęty to przede wszystkim woblery, blachy wahadłowe i obrotowe

Celem Klubów jest stwarzanie swym członkom dogodnych warunków do realizacji celów statutowych SMZP, rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich naszych członków oraz: 

– Wymiana doświadczeń oraz propagowanie wędkarstwa spinningowego, w szczególności wśród młodzieży. 
– Stworzenie warunków członkom Klubu uczestnictwa w ogólnopolskich imprezach i zawodach spinningowych. 
– Współpraca z władzami  Koła 108 i SSR w zakresie ochrony wód. 

Facebook Comments